بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) شهرستان شادگان این بنیادد هم‌اکنون 10 نفر با این مجموعه مرتبط هستند.

نشست بصیرتی مهدوی درپایگاه مقاومت بسیج مسجد سیدشرف شادگان

سخنرانی وپرسش وپاسخ مهدوی درمیان بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج مسجد سید شرف شهرستان شادگان درموضوع نشانه های یاوران مهدی وحوادث آخرالزمان وسایرموضوعات مورد پرسش جوانان
درتاریخ 10/9/95 مسئول پایگاه مقاومت بسیج مسجدسید شرف شهرستان شادگان ضمن دعوت ازمسئول بنیادمهدویت شهرستان آقای احمد جاسمی سوالاتی درجمع بسیجیان پایگاه پیرامون نشانه های یاوران حضرت مهدوی ووظایف منتظران وهمچنین حوادث آخرالزمان درمناطق اسلامی مطرح نموده ودرتوضیح موضوعات فوق آقای جاسمی سخنانی ایراد نمودند وتوصیه های روشنگرانه ای مطرح کردند ودرپایان برنامه ی پرسش وپاسخ توسط حاضرین ادامه پیداکرد .
آخرین ویرایش
در 1396/1/17 14:35

مطالب پربازدید را ببینید
و یا به فهرست بازگردید.

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی

پیامک
30001366