بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) شهرستان شادگان این بنیادد هم‌اکنون 10 نفر با این مجموعه مرتبط هستند.

اجرای برنامه زنگ بیعت باامام زمان(عج)درمدرسه ی نمونه ی دولتی امام صادق(ع) شادگان آبان ماه سال 97

درسالروز آغازامامت امام زمان(عج) بنیادمهدویت باهمکاری معاونت پرورشی اداره آموزش وپرورش وحضورامام جمعه شهرستان زنگ بیعت باامام عصر(عج) درمدرسه نمونه دولتی امام صادق (ع) برگزارنمود

دسترسی به این بخش تنها برای اعضای مرتبط با ‌
بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) شهرستان شادگان
ممکن می‌باشد!

مطالب پربازدید را ببینید
و یا به فهرست بازگردید.

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی

پیامک
30001366